Sídlo

Nájdete nás na doleuvedenej adrese.

Adresa:

Freyova 945/35,  190 00 Praha 9-Vysočany, Česká republika

Phone number: +420 2 5487 6587
IČO 6587452
DIČ 25487